Нашата најдобра фудбалерка Наташа Андонова се приклучи на кампањата за подигнување на свеста кај населението и почитување на препораките во спречување на ширењето на корона вирусот.

Спроведете! Останете дома.