Кај нашиот источен сосед од 22.05.2020 г., се дозволуваат колективни спортски активности на затворено, без натпреварувачки карактер и без публика.

Од 26.05.2020 г., се дозволуваат индивидуални и колективни спортски активности за деца до 18-годишна возраст на затворено и на отворено.

Сите тие активности не треба да имаат натпреварувачки карактер и треба да бидат без публика.

Во Македонија засега се дозволени само индивидуални, но не и групни тренинзи.